Zoals eerder aangegeven is Mikken op werk  een methodiek, waarbij op uniforme wijze mensen met een grote afstand tot werk worden beoordeeld.
Van de client wordt twee keer, op basis van 62 vragen, de status bepaald. De eerste keer via een intake waarbij onze gekwalificeerde medewerkers een inschatting maken van de competenties.

Op basis van 62 vragen, die resulteren in een waarde, zoeken we binnen ons bestand de juiste werkplek. Dat kan zowel buiten als binnen onze organisatie zijn.
Na drie maanden laten we de client beoordelen door de praktijkbegeleider d.m.v. weer 62 vragen. In een rapport vertalen we de waarden naar tekst.
Mikken op werk meet naast de technische vaardigheden ook de sociaal maatschappelijke vaardigheden. In de praktijk blijkt dat deze doelgroep ook veel geestelijke zorg/aandacht nodig is.

Met Mikken Op Werk worden de competenties van elke client op dezelfde wijze bepaald.
We ook een beeld krijgen van het aangeboden werk. Tenslotte zijn de gegevens losgekoppeld van de n.a.w. gegevens en zodoende ook uitwisselbaar tussen gemeenten.
TVartTVart
MIKKEN OP WERK