U bent bereid clienten een leer/werkplek aan te bieden voor maximaal 6 maanden
We analyseren op basis van 40 vragen de taken die de client moet verrichten Daarnaast bepalen we met u de instroomdrempel voor de client. De functie is dan geclassificeerd.
U stuurt de client aan en stelt een praktijkbegeleider aan. Onze trajectbegeleider  verleent alle assistentie aan de praktijkbegeleider.
Na 3 maanden vragen we wat tijd voor een evaluatiegesprek met de clienten de  praktijkbegeleider
De client is geclassificeerd en we rapporteren/adviseren omtrent bevindingen en vervolg.
Opstellen nieuw actieplan samen met de client. Werken aan verbeterpunten
WERK
NIEUW TRAJECT
TERUG
MIKKEN OP WERKMIKKEN OP WERK