MIKKEN OP WERK is de verzamelnaam voor een pakket bestaande uit een visie (STEM principe), een platform en een berekeningsmethodiek als hulpmiddel voor begeleiders binnen een re-integratie instelling en/of praktijkbegeleiders van bedrijven om mensen die (om verschillende redenen) buiten het arbeidsproces staan op maat te begeleiden en eenduidig te beoordelen.

We hanteren vier groepen competenties. Deze groepen dekken nagenoeg de meerst voorkomende competenties. Een ieder heeft verschillende competentieniveaus. De een heeft meer sociale competenties, terwijl een ander meer bijvoorbeeld technische competenties heeft. Deze competenties hebben ook een onderlinge relatie.
Mikken Op Werk stelt dat alle vier competentiegroepen zoveel mogelijk in balans moet zijn wil iemand mee kunnen doen aan de al complexe samenleving in het algemeen en in het bijzonder deelgenoot kunnen zijn van het arbeidsproces.

Een zeer sociaal gericht mens zonder opleiding zal het moeilijk krijgen bij het vinden van werk en evenzo een (hoog) opgeleide die sociaal volledig onaangepast is. Tussen deze uitersten liggen ontelbare nuances.
De methodiek brengt de (on)balans op basis van een aantal vragen in beeld en maakt daarop analyses.MIKKEN OP WERKMIKKEN OP WERK
VOLGENDE DIA
VORIGE DIA
MIKKEN OP WERK